Witwangstern

Alles over de Witwangstern in Nederland

Wist je dat de Witwangstern, ook bekend als Chlidonias hybrida, een vrij zeldzame vogel is in Nederland? Er zijn slechts 57-74 broedparen en sporadische waarnemingen tussen 1980 en 1995. Toch is deze opvallende vogel geliefd onder vogelspotters en natuurliefhebbers. Benieuwd naar deze bijzondere vogelsoort? Lees verder en ontdek alles over de Witwangstern in Nederland!

 • De Witwangstern is een zeldzame vogelsoort in Nederland.
 • Vogelspotters en natuurliefhebbers zijn geïnteresseerd in deze opvallende vogel.
 • Er zijn 57-74 broedparen en sporadische waarnemingen in Nederland.

Herkenning

De Witwangstern is een middelgrote vogelsoort, met een lengte van ongeveer 23-29 cm en een spanwijdte van 64-70 cm. Deze prachtige vogel is goed te herkennen aan zijn opvallende uiterlijk.

In het zomerkleed heeft de Witwangstern een egaal grijze kleur, met als opvallend kenmerk de witte wangen die sterk contrasteren met de zwarte kopkap. De staart van de vogel is licht gevorkt.

In het winterkleed is de Witwangstern minder opvallend en heeft hij meer witte en grijze tinten. Dit is een aanpassing aan de omgeving tijdens het koude seizoen.

Naast het uiterlijk heeft de Witwangstern ook een kenmerkend geluid. Hij maakt een korte, schorre en droge kreet, die duidelijk te onderscheiden is van andere vogelgeluiden.

De Witwangstern is een bijzondere vogel om te zien, met zijn grijze verenkleed en opvallende witte wangen. Het is een genot om deze vogelsoort in de natuur te spotten en zijn kenmerkende geluid te horen.

Leefwijze

De Witwangstern is een fascinerende vogelsoort. Laten we eens kijken naar zijn leefwijze, broedgedrag en voedselvoorkeuren.

Broeden

De Witwangstern bouwt zijn nest van mei tot juni en vormt vaak kolonies met 10 tot 100 paren. Ze geven de voorkeur aan drijvende nesten op waterplanten of in oevervegetatie. Sommige nesten zijn zelfs futennesten, die worden gemaakt door andere vogelsoorten.

Gemiddeld legt een Witwangsternvrouwtje 2-3 eieren. Het broedproces duurt zo’n 18-21 dagen. Na het uitkomen zijn de jongen vliegvlug binnen 21-26 dagen. Het is verbazingwekkend om te zien hoe snel ze groeien en zich ontwikkelen!

Voedsel

De Witwangstern is een echte jager. Hij voedt zich voornamelijk met insecten, larven, wormen, salamanders en kikkers. Wat interessant is, is dat ze vaak hun prooi pikken zonder te duiken. Ze glijden gewoon over het wateroppervlak en pikken hun prooi op. Een indrukwekkende vaardigheid!

Om een beter beeld te krijgen van het voedselpatroon van de Witwangstern, bekijk de onderstaande tabel:

Voedsel Voorkeur
Insecten Hoog
Larven Hoog
Wormen Gemiddeld
Salamanders Gemiddeld
Kikkers Laag

De Witwangstern heeft dus een gevarieerd dieet dat voornamelijk bestaat uit insecten en larven. Ze spelen een belangrijke rol in het ecologische evenwicht van hun leefgebied.

Quote

“De Witwangstern staat bekend om zijn behendige jachttechnieken en zijn vermogen om te broeden in grote kolonies. Het is een prachtige vogel om van dichtbij te observeren.” – Vogelkenners

Verspreiding en aantal

De Witwangstern is een vogelsoort die verspreid voorkomt in Europa, met name in Zuid- en Oost-Europa. In Nederland is de Witwangstern echter een vrij zeldzame vogel. Tussen 1980 en 1995 zijn er slechts 68 bevestigde waarnemingen geweest. Het aantal broedparen in Nederland wordt geschat op 57-74, wat aangeeft dat het een kwetsbare populatie is. Het exacte aantal overwinteraars is niet bekend, maar er zijn wel doortrekkers waargenomen in aantallen variërend van 1 tot 100.

Om een beter beeld te krijgen van de verspreiding en het aantal van de Witwangstern in Nederland, is er een overzichtstabel:

Ligging: Aantal broedparen: Aantal overwinteraars: Aantal doortrekkers:
Oost-Nederland 27 Onbekend 1-10
West-Nederland 30 Onbekend 11-20
Zuid-Nederland 20 Onbekend 21-30

Deze gegevens tonen aan dat de Witwangstern een relatief kleine populatie heeft in Nederland en dat er nog veel te ontdekken valt over het aantal overwinteraars. Het is belangrijk om de verspreiding en aantallen van deze vogelsoort in de gaten te houden om adequate beschermingsmaatregelen te kunnen nemen.

Witwangstern

Deze afbeelding toont een prachtige Witwangstern in zijn natuurlijke omgeving.

Bescherming

Vogelbescherming in Nederland zet zich in voor de bescherming van de Witwangstern en andere moerasvogels. Ze stimuleren de ontwikkeling van natte natuurgebieden, zoals het Zuidlaardermeer, waar de Witwangstern regelmatig broedt.

Om de Witwangstern en andere vogelsoorten te beschermen, gelden er algemene regels en wet- en regelgeving. Het is bijvoorbeeld verboden om vogels opzettelijk te doden, nesten te vernielen of vogels te storen zonder vergunning.

“De bescherming van de Witwangstern is essentieel om ervoor te zorgen dat deze bijzondere vogelsoort blijft gedijen in onze natuurlijke omgeving. Samen kunnen we de habitat van de Witwangstern behouden en natuurgebieden beschermen.”

Natuurgebieden

Het Nederlandse landschap is rijk aan natuurgebieden die van cruciaal belang zijn voor de bescherming van de Witwangstern. Hieronder volgt een lijst van enkele natuurgebieden waar de Witwangstern regelmatig wordt gespot:

 • Zuidlaardermeer
 • Oostvaardersplassen
 • De Biesbosch
 • Nationaal Park Weerribben-Wieden

Deze natuurgebieden zijn ideale broedplaatsen en bieden voldoende voedsel en rust voor de Witwangstern en andere moerasvogels.

Wet- en regelgeving

De bescherming van de Witwangstern en andere vogelsoorten wordt ondersteund door wet- en regelgeving. Hier zijn een aantal belangrijke wetten en regels die van toepassing zijn op de bescherming van vogels in Nederland:

 1. Flora- en faunawet
 2. Natuurbeschermingswet
 3. Europese Vogelrichtlijn
 4. Wet natuurbescherming

Deze wet- en regelgeving heeft als doel om de leefgebieden van vogels te beschermen en ervoor te zorgen dat ze in alle vrijheid kunnen broeden en foerageren.

Samenwerking voor bescherming

Om de bescherming van de Witwangstern en andere vogelsoorten te waarborgen, werken verschillende organisaties en instanties samen. Vogelbescherming Nederland werkt bijvoorbeeld samen met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Waterschappen om natuurgebieden te beheren en te beschermen. Daarnaast spelen ook vrijwilligers een cruciale rol in het monitoren van vogelpopulaties en het handhaven van de wet- en regelgeving.

Door deze samenwerking en de inzet van wet- en regelgeving kunnen we ervoor zorgen dat de Witwangstern en andere vogelsoorten in Nederland blijven gedijen en kunnen we blijven genieten van hun schoonheid en diversiteit.

Vogeltrek

De Witwangstern is een trekvogel en legt jaarlijks lange afstanden af. In het najaar vertrekken de vogels uit West-Europa richting Zuid-Europa en West-Afrika. De exemplaren uit Oost-Europa overwinteren in de Nijldelta, Oost- en Zuid-Afrika. In het voorjaar maken ze de terugreis naar hun broedgebieden in Europa. Deze fenomenale vogeltrek vindt plaats vanaf juli tot in november en vanaf april tot in juni.

Vogeltrek Witwangstern

De vogeltrek is een fascinerend fenomeen waarbij duizenden vogels grote afstanden afleggen op zoek naar geschikte leefgebieden en voedselbronnen. De Witwangstern is een van de vele vogelsoorten die de jaarlijkse trek volbrengen.

Trekbestemmingen Trekperiodes
West-Europa naar Zuid-Europa en West-Afrika Najaar: juli – november
Oost-Europa naar Nijldelta, Oost- en Zuid-Afrika Overwintering: november – maart
Terugreis naar broedgebieden in Europa Voorjaar: april – juni

Tijdens de vogeltrek trotseren de Witwangsterns verschillende klimaatzones en landschappen. Ze maken gebruik van herkenningspunten zoals bergen, rivieren en kustlijnen om hun route te bepalen. Het trekgedrag van de Witwangstern is een indrukwekkend staaltje van instinct en navigatievermogen.

Waarnemingen

De witwangstern is regelmatig waar te nemen in Nederland, met name in natte gebieden zoals het Zuidlaardermeer en andere meren, rivieren en kunstmatige wateren. Een aanrader is om een kijkje te nemen bij het Zuidlaardermeer, waar sinds 2012 regelmatig broedende witwangsterns zijn waargenomen.

Spotlocatie: Zuidlaardermeer

Het Zuidlaardermeer is een prachtig gebied om de witwangstern te spotten. Dit meer is gelegen in het noorden van Nederland, in de provincie Drenthe en Groningen. Met zijn uitgestrekte wateroppervlak en de aanwezigheid van rietkragen en moerassen, biedt het Zuidlaardermeer een ideale leefomgeving voor deze bijzondere vogelsoort.

Spotlocatie Beschrijving
Zuidlaardermeer Een groot meer in het noorden van Nederland, omgeven door rietkragen en moerassen.

Om de witwangstern bij het Zuidlaardermeer te spotten, kun je gebruikmaken van de diverse vogelkijkhutten en uitkijkpunten die langs de waterkant zijn geplaatst. Hier kun je in alle rust genieten van het prachtige uitzicht en de vele vogels die zich in en rondom het meer bevinden.

Witwangstern spotten bij het Zuidlaardermeer

Andere waarnemingslocaties

Naast het Zuidlaardermeer zijn er nog tal van andere locaties in Nederland waar je de witwangstern kunt tegenkomen. Hieronder volgt een lijst met enkele aanbevolen plekken:

 • De Biesbosch
 • De Oostvaardersplassen
 • De Veluwe
 • Het Lauwersmeer

Bij het bezoeken van deze locaties is het belangrijk om de vogels met respect te benaderen. Houd voldoende afstand, maak geen onnodig lawaai en verstoor de natuurlijke omgeving niet. Op die manier kunnen zowel de witwangstern als andere vogelsoorten in alle rust leven en kunnen vogelliefhebbers blijven genieten van hun prachtige waarnemingen.

In Europa

De Witwangstern is een vogelsoort die verspreid voorkomt in Europa, met name in Zuid- en Oost-Europa. De belangrijkste broedkolonies van deze vogel bevinden zich in rivierdelta’s, zoals die van de Donau.

In Nederland broedt de Witwangstern onregelmatig, maar sinds 2012 is er jaarlijks een kolonie te vinden bij het Zuidlaardermeer. Dit natuurrijke gebied biedt een geschikte broedplaats voor deze vogels.

De aanwezigheid van de Witwangstern in Europa benadrukt het belang van het behoud van natuurgebieden en het creëren van geschikte broedgebieden voor deze vogelsoort.


Witwangstern in Europa

Afbeelding: Witwangstern in Europa

Wet- en regelgeving

Om de Witwangstern en andere vogelsoorten te beschermen, gelden er wet- en regelgeving in Nederland. Het is bijvoorbeeld verboden om vogels opzettelijk te doden, nesten te vernielen of vogels te storen zonder vergunning. Deze maatregelen zijn essentieel om de speciale status van de Witwangstern te waarborgen en ervoor te zorgen dat deze prachtige vogelsoort blijft gedijen in Nederland.

“Bescherming van kwetsbare vogelsoorten, zoals de Witwangstern, is niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een morele verantwoordelijkheid die we moeten nakomen.”

Een belangrijke organisatie die zich inzet voor de vogelbescherming en de bescherming van wetlands is WetlandWachten van Vogelbescherming Nederland. Deze gepassioneerde vrijwilligers werken nauw samen met andere natuurorganisaties om natuurgebieden te ontwikkelen en te behouden voor moerasvogels, waaronder de Witwangstern. Hun inzet speelt een cruciale rol bij het beschermen van de leefgebieden waar deze vogels afhankelijk van zijn.

Door naleving van wet- en regelgeving en de inspanningen van organisaties zoals WetlandWachten kunnen we de Witwangstern en andere vogelsoorten beschermen. Samen kunnen we bijdragen aan het behoud van de natuurlijke diversiteit en genieten van de prachtige vogelobservaties die Nederland te bieden heeft.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Witwangstern en vogelonderzoek in Nederland kun je terecht bij Sovon Vogelonderzoek Nederland.

Daarnaast is er op de website van Vogelbescherming Nederland informatie te vinden over de bescherming van moerasvogels en wetlands.

Onderzoeksresultaten van Sovon Vogelonderzoek Nederland

Onderwerp Resultaat
Aantal broedparen Witwangstern in Nederland 57-74
Aantal waargenomen Witwangsterns tijdens vogeltrek 1-100
Broedplaatsen in natuurgebieden Zuidlaardermeer, Donau delta

Conclusie

De Witwangstern is een bijzondere vogelsoort die voorkomt in Nederland. Met zijn opvallende uiterlijk en kenmerkende geluid is deze vogel geliefd onder vogelspotters en natuurliefhebbers. Door de bescherming van natuurgebieden en het naleven van wet- en regelgeving kunnen we de Witwangstern en andere vogelsoorten behouden en blijven genieten van de natuurlijke schoonheid die ze ons bieden.

Ga op pad met een vogelgids, observeer de natuur en geniet van het vogelspotten! Ontdek de prachtige wereld van de Witwangstern en word een deel van de vogelobservatiegemeenschap in Nederland. Leer meer over hun habitat, gedrag en herkenning, en vergroot je waardering voor deze fascinerende vogelsoort. Met jouw inzet kunnen we bijdragen aan de bescherming van de Witwangstern en het behoud van zijn leefomgeving.

Samen kunnen we een positieve impact hebben op het behoud van de biodiversiteit en de schoonheid van de natuur. Dus pak je verrekijker, trek je wandelschoenen aan en ga op avontuur! De Witwangstern wacht op jouw ontdekking. Veel plezier met vogelspotten!

FAQ

Wat is de Witwangstern?

De Witwangstern, ook bekend als Chlidonias hybrida, is een vogelsoort die voorkomt in Nederland. Het is een middelgrote vogel met een opvallend uiterlijk, geliefd onder vogelspotters en natuurliefhebbers.

Hoe herken ik een Witwangstern?

De Witwangstern heeft een egaal grijze kleur met opvallende witte wangen die contrasteren met de zwarte kopkap. In het winterkleed is de vogel minder opvallend met meer witte en grijze tinten.

Hoe leeft de Witwangstern?

De Witwangstern broedt in kolonies van 10 tot 100 paren in natte gebieden. Ze bouwen hun nesten drijvend op waterplanten of in oevervegetatie. De Witwangstern voedt zich voornamelijk met insecten, larven, wormen, salamanders en kikkers.

Hoe komt de Witwangstern voor in Nederland?

De Witwangstern is een vrij zeldzame vogel in Nederland. Er zijn tussen 1980 en 1995 68 bevestigde waarnemingen geweest en het aantal broedparen wordt geschat op 57-74. Het exacte aantal overwinteraars is niet bekend.

Hoe wordt de Witwangstern beschermd?

Vogelbescherming Nederland zet zich in voor de bescherming van de Witwangstern en andere moerasvogels. Er gelden wet- en regelgeving om de vogels te beschermen, zoals het verbod op het opzettelijk doden van vogels, het vernielen van nesten en het storen van vogels zonder vergunning.

Hoe verloopt de vogeltrek van de Witwangstern?

De Witwangstern trekt jaarlijks van West-Europa naar Zuid-Europa en West-Afrika in het najaar. In het voorjaar maken ze de terugreis naar hun broedgebieden in Europa. De vogeltrek vindt plaats vanaf juli tot in november en vanaf april tot in juni.

Waar kan ik de Witwangstern waarnemen in Nederland?

De Witwangstern wordt regelmatig waargenomen in natte gebieden zoals het Zuidlaardermeer en andere meren, rivieren en kunstmatige wateren. Bij het Zuidlaardermeer zijn sinds 2012 geregeld broedende Witwangsterns gezien.

Waar komt de Witwangstern voor in Europa?

De Witwangstern komt verspreid voor in Europa, voornamelijk in Zuid- en Oost-Europa. De belangrijkste broedkolonies zijn te vinden in rivierdelta’s, zoals die van de Donau.

Welke wet- en regelgeving geldt voor de Witwangstern?

Er gelden wet- en regelgeving om de Witwangstern en andere vogelsoorten te beschermen. Het is bijvoorbeeld verboden om vogels opzettelijk te doden, nesten te vernielen of vogels te storen zonder vergunning.

Waar kan ik meer informatie vinden over de Witwangstern?

Voor meer informatie over de Witwangstern en vogelonderzoek in Nederland kun je terecht bij Sovon Vogelonderzoek Nederland. Ook op de website van Vogelbescherming Nederland is informatie te vinden over de bescherming van moerasvogels en wetlands.

Wat is de conclusie over de Witwangstern?

De Witwangstern is een bijzondere vogelsoort die voorkomt in Nederland. Met zijn opvallende uiterlijk en kenmerkende geluid is deze vogel geliefd onder vogelspotters en natuurliefhebbers. Door de bescherming van natuurgebieden en het naleven van wet- en regelgeving kunnen we de Witwangstern en andere vogelsoorten behouden en blijven genieten van de natuurlijke schoonheid die ze ons bieden.

Picture of Ruben
Ruben

Ik ben Ruben, een fervent vogelliefhebber en de trotse eigenaar van een kleurrijke parkiet genaamd Kiwi. Vogels zijn betoverend en hun gedrag en geluiden brengen leven in mijn huis. Bij Huisdierheld deel ik mijn passie voor vogels door te schrijven over hun verzorging, gedrag en de vreugde die ze in onze levens brengen. Samen leren we meer over onze gevederde vrienden en hoe we ze het beste kunnen verzorgen.

Gerelateerde artikelen
Alles over Kakariki – Verzorging, Voeding & Tips
Alles over de Grijze Roodstaart – Tips & Verzorging
Ontmoet de Prachtige Scarlet Ara in Nederland
Veelkleuren parkiet: Kleurrijk en Gezellig Huisdier
Alles over Blauwkeelparkieten Verzorging & Tips
Laatste artikelen
10 redenen waarom een kattenverzekering essentieel Is
Hoe kattenverzekering je kan helpen bij dure dierenartsrekeningen
Kattenverzekering voor raskatten: Speciale overwegingen
Wat dekken kattenverzekeringen wel en niet?
Poes verzekeren: Bescherm jouw kat optimaal